Returns and Warranty

Language: English / Svenska
 

 

Return and withdrawal policy

Dear Client,
If for any reason you are not satisfied with your purchase, you may notify us of your intent to return the product within 14 days from the delivery date of the purchase.
 
How to return your purchase?
 
Please complete the form available at the following link.
Our Customer Service department shall promptly contact you and provide you with the necessary instructions to return the purchase. 
In the meantime, we kindly ask that you ensure the Products are returned in their original condition together with the purchase receipt, original packaging, user manuals and any accessories. Please note that you are liable for any reduction in value of the Products caused by handling that is different to that required to verify its content, characteristics and functioning.  
You are responsible for the direct costs of returning the Products. 
 
When and how will I get a refund?
 
You shall be refunded within 14 days from the date of notifying the withdrawal. Safilo reserves the right to suspend the refund until it has received the Product and checked that it has been returned in its original condition. Once the refund has been processed, you shall receive a confirmation email. 
The refund method shall be the same as the original payment method, in any case you shall not incur any costs as a consequence of the refund. 
Polaroideyewear.com accepts returns for products purchased exclusively through this website. Any Product purchased at Safilo authorised stores shall have to be returned at those stores. 
For more information regarding right to withdraw, please carefully read the General Sales Conditions, which you must expressly accept before purchasing Polaroid Products. 
 
 
 
 

Warranty information

Dear Client,
Safilo provides a warranty against any material or manufacturing defects reported within two years from the relevant delivery date, pursuant to Directive 99/44/EC, the national law transposing said directive, and applicable mandatory laws.  
For further information on the warranty, please carefully read the General Sales Conditions which you must expressly accept before purchasing Polaroid Products. 
You may report any Product defect by filling out the form available at the following link.
Our Customer Service department shall promptly contact you and provide you with the necessary instructions to return the purchase.
Upon receiving your Product, Safilo shall replace it with a new one. If your product cannot be replaced, you shall be refunded the full price of the Product and any shipping costs incurred. 
You may only return products purchased exclusively through the e-commerce sites www.polaroideyewear.com. If you purchased your product at a Safilo authorised store, please contact the store to exercise your rights under the warranty. 
 
How to exercise the warranty? 
 
Exercising your warranty is easy! Just follow these steps: 
 
-  Please inform us of the order number and purchase receipt.
-  Fill in the online form for Safilo’s Customer Service with a description of the defect. Please include any photos of the Products as these will be very useful to ascertain the defect. 
-  Please package the Products (preferably in their original packaging, together with any user manuals and any accessories received with the same Product) and attach a copy of the purchase receipt. We kindly ask that you stick the authorisation label sent by our Customer Service department on the packaging.
 
What happens to my return? 
 
The returned products shall be inspected by Quality Control department. As soon as a defect has been ascertained, you shall have the right to have the Product replaced, if it is available. If a new one is not available, you shall be refunded the price of the same. 
The Warranty shall not cover defects resulting from:
 
-  Use of the Product in a manner that is non-compliant with its intended use and/or the instructions of use and maintenance;
-  Modifications, repairs or other unauthorised alterations; or 
-  External causes such as falls, shocks, impact and scratches, etc.
 
In any case, our Customer Service department shall contact you as soon as possible.
 
 
----
 

 

Information om ångerrätt

Bäste kund,
 
om du inte skulle vara nöjd med ditt inköp, informerar vi dig om att du kan meddela oss din avsikt att skicka tillbaka produkten, inom 14 dagar från orderdatum, utan att ange något skäl.
 
Hur ska jag göra för att skicka tillbaka en order?
 
Du kan använda det formulär, som finns på följande länk.
Vår Kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt och ge dig alla de instruktioner, som behövs för att hantera återsändandet.
Under tiden ber vi dig verifiera att de produkter, som du ska skicka tillbaka, är hela och att de följs av inköpskvittot, originalförpackningen, bruksanvisningarna och eventuella accessoarer. Vad produkten beträffar, ska du komma ihåg att du ansvarar för all form av värdeminskning, som skulle kunna uppstå genom att produkten behandlats på annat sätt, än det som behövs för att fastställa dess beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.
Du får själv stå för de direkta kostnaderna för produktens återsändande.
 
När och hur får jag pengarna tillbaka?
 
Återbetalning sker inom 14 dagar från det datum, då du meddelat att du vill utöva din ångerrätt. Safilo reserverar sig rätten att vänta med återbetalningen tills produkten inkommit och kontrollerats för att verifiera dess integritet. När återbetalning väl utförts, kommer du att få en bekräftelse via e-post.
Återbetalning kommer att ske med samma betalningssätt, som använts för inköp; i vilket fall som helst ska du inte stå för några kostnader till följd av återbetalningen. 
Polaroideyewear.com accepterar endast återsändande av produkter, som köpts på denna webbplats. Eventuella produkter, som köpts i någon av Safilos auktoriserade försäljningspunkter, ska lämnas tillbaka till dessa. 
För detaljerad information om ångerrätten, ber vi dig noga läsa de Allmänna Försäljningsvillkor, som uttryckligen måste accepteras för att du ska kunna fortsätta med ditt köp av produkterna Polaroid.
 
 
 
 

Information om garanti

Bäste kund,
 
Safilo garanterar sina produkter mot brott, som orsakats av material- och fabrikationsfel, och som meddelats inom två år från leveransdatum, i överensstämmelse med Direktivet 99/44/EG och de motsvarande nationella lagar, i vilka detta direktiv införlivats, samt andra obligatoriska lagar och förordningar vad garanti beträffar.
För ytterligare information om garantin, läs noga de allmänna försäljningsvillkoren på. Dessa måste uttryckligen 
accepteras, för att du ska kunna köpa produkter från Polaroid.
Du kan meddela fel på en produkt genom att fylla i det formulär, som finns på följande länk.
Vår Kundtjänst kontaktar dig så fort som möjligt, för att ge dig all den information du behöver för att skicka tillbaka produkten.
När Safilo fått din produkt, byter vi ut den och skickar en ny. Om detta inte skulle vara möjligt, kommer du att få tillbaka produktens motsvarande värde samt dina försändningskostnader.
Du kan endast och uteslutande skicka tillbaka produkter, som du köpt på e-handelsplatserna www.polaroideyewear.com. För produkter, som du köpt i Safilos auktoriserade försäljningspunkter, ska du vända dig till dessa för tillämpning av garantin.
 
Hur gör jag för att aktivera garantin?
 
Det är lätt att aktivera garantin! Gör bara som följer:
 
-  meddela oss: ordernumret, inköpskvittot
-  fyll i formuläret on-line och skicka det till Customer Service Safilo med en beskrivning av felet. Eventuella fotografier av produkten är naturligtvis till hjälp för att hitta felet.
-  förpacka produkten (om möjligt i originalförpackningen, tillsammans med bruksanvisningarna och de accessoarer du fått tillsammans med produkten), och bifoga en kopia av inköpskvittot. Vi ber dig klistra fast den auktorisationsetikett, som du kommer att få av Kundtjänst, på utsidan av paketet.
 
Vad händer med den returnerade produkten?
 
De produkter, som du skickar tillbaka, kommer att verifieras av vår Kvalitetskontroll. Så snart som felet bekräftats, har du rätt att få den inköpta produkten utbytt, om den finns tillgänglig. Om den inte är tillgänglig, kommer du att få pengarna tillbaka.
Följande fel omfattas inte av garantin:
 
-  användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för och/eller utan att följa användar-och underhållsinstruktionerna
-  modifieringar, reparationer eller andra tekniska ingrepp, som inte auktoriserats
-  yttre omständigheter som fall, slag, stötar, repor osv.
 
I vilket fall som helst kommer vår Kundtjänst att kontakta dig så snart som möjligt.